Elf Koninklijke Onderscheidingen in Harderwijk en Hierden

Tijdens de Algemene Gelegenheid, lintjesregen ontvingen elf inwoners van Harderwijk – Hierden een Koninklijke Onderscheiding. Twee personen werden benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Negen personen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Schaik verraste de gedecoreerden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Harderwijk.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd de heer R. Zuidgeest en de heer C.J.M. van Zeijl.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd; mevrouw M.J.C.L. Bäumer-Gommers, mevrouw M.E.M. Boers-Franken, mevrouw P. Hop-Hop, mevrouw J.M. Raaijen-Kanis. Voorts ook de heren M.W. Petersen, W.C. van der Linden, A.J. van Lieshout, L.M.C. de Jong en  D. Koning.

De gedecoreerden

De heer Ronald Zuidgeest (70) werd Koninklijk onderscheiden voor zijn werk en betrokkenheid bij de oprichting van de Aaltjesdagen. Tevens was hij als bestuurslid actief bij Stichting Stadsmuseum en bij de Vereniging Vrienden van het Stadsmuseum. Als penningmeester was hij betrokken bij de Veluwade. Nog steeds is hij als penningmeester en conservator betrokken bij Stichting Stadsmuseum Harderwijk. Als redactielid en lid van de uitgeefcommissie is hij ook nog actief voor de Harderwijk Reeks. 

De heer Clemens van Zeijl (71) werd Koninklijk onderscheiden vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. Zo was hij voorzitter van de Stichting Kruiswerk Harderwijk, voorzitter van de stichting Catharinakapel en voorzitter van de Ledenraad Rabobank Harderwijk. Tevens is hij ruim 37 jaar lid van de Rotaryclub waar hij meerdere bestuursfuncties heeft vervuld en nu nog secretaris is. Sinds 2014 is hij voorzitter van  Stichting Stadsmuseum.

Mevrouw Marian Bäumer-Gommers (66) ontving haar Koninklijke onderscheiding vanwege haar vele werk als vrijwilligster bij de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina te Harderwijk en de KBO Harderwijk. Bij beide organisaties heeft zij meerdere functies bekleed. Voor beide organisaties is zij nog steeds actief. Voor KBO sinds 2011 als voorzitter.

Mevrouw Mariëlle Boers-Franken (58) werd Koninklijk onderscheiden vanwege haar verdienste als vrijwilligster bij de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina te Harderwijk waar zij aan vele activiteiten heeft bijgedragen en nog steeds actief is. Daarnaast ondersteunt zij een buitenlands gezin met taalonderwijs en vele ziekenhuisbezoeken.  

Mevrouw Pee Hop-Hop (77) heeft vanwege haar grote verdiensten voor de Verenigde Veluwse Koren en haar vrijwilligerswerk voor de dak- en thuislozenopvang een Koninklijke onderscheiding gekregen. Voor de Verenigde Veluwse Koren verzorgt zij de traditionele klederdracht dat bij vele concerten in binnen- en buitenland te aanschouwen is.

Mevrouw Jos Raaijen-Kanis (70) werd Koninklijk onderscheiden vanwege haar verdiensten als  vrijwilligster bij de Oude Synagoge voor dak- en thuislozen. Tevens is zij chauffeur en bestuurslid van Buurtbus Vereniging Harderwijk en is zij vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Daarnaast is er sprake van langdurige mantelzorg voor meerdere gezinsleden.

De heer Rien Petersen (74) is gedecoreerd voor zijn vrijwilligerswerk bij Atletiekvereniging Athlos en bij de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis St Jandsdal. Daarnaast is hij actief bij de Hervormde Gemeente Hierden waar hij meerdere functies bekleedt. Bij de Hospice Jasmijn verricht hij als vrijwilliger meerdere kluswerkzaamheden en verzorgt de fleurige aankleding van diverse binnen- en buitenruimtes.

De heer Wim van der Linden (72) werd Koninklijk onderscheiden vanwege zijn vele functies die hij heeft bekleed bij de Petrakerk. Hij was diaken, scriba en wijkouderling. Thans werkt hij nog voor enkele uren per week als kringleider. Daarnaast is hij als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Gave en verricht hij werkzaamheden bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Ook is hij nog actief als deputaat administratieve ondersteuning van de Classis Harderwijk van de Gereformeerde Kerken. Voor de Gereformeerde Basisschool Fontanus was hij in het verleden drie jaar voorzitter.

De heer Albert van Lieshout (62) werd Koninklijk onderscheiden vanwege zijn bijdrage aan de Koninklijke Landmacht. Vanaf 2004 tot aan zijn pensioen was hij ondersteuner van de 11DAAR (Dutch Airborne Art Rangers – kunsteenheid binnen het leger). Na zijn pensioen is hij als vrijwilliger bij 11DAAR doorgegaan. Tevens heeft de heer Van Lieshout zich als penningmeester – en sinds 2018 tot heden – verdienstelijk gemaakt bij de S.V. Prins Maurits. Daarnaast is hij als bestuurslid actief geweest bij Resort Slenckenhorst en Stichting Slenckenhorst-Infra.

De heer Luuk de Jong (71) werd gedecoreerd voor zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Hulp Oost-Europa, zijn inzet als jeugdouderling en voor zijn werkzaamheden als trainer/coach bij basketbalvereniging Rebound ‘73. De heer De Jong is nog steeds actief als vrijwilliger bij Atletiekvereniging Athlos en als vrijwilliger bij Basisschool De Rank. 

De heer Dennis Koning (48) werd Koninklijk onderscheiden voor zijn betrokkenheid en werkzaamheden als raadslid en steunfractielid van het CDA Harderwijk. Daarnaast heeft hij voor zijn partij meerdere bestuursfuncties bekleed. Als voorzitter van de jeugdraad van de Protestantse gemeente heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in zijn vorige woonplaats, Sassenheim. Voor de Historische Vereniging Herderewich is hij penningmeester geweest. De heer Koning is nog steeds actief als diaken bij de Protestantse gemeente Het Visnet en als vrijwilliger bij hockeyclub De Mezen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.