Ermelo biedt grond langs Flevoweg aan voor natuurpacht

Langs de provinciale weg N302, vlak bij het dorp Speuld, bezit de gemeente Ermelo ongeveer 30 hectare grond. Een deel van deze grond aan de Flevoweg wordt al langere tijd verpacht aan plaatselijke boeren. Een ander deel wordt tijdelijk (geliberaliseerd) verpacht. Sommige stukken grond zijn al bestemd voor natuurcompensatie. Ermelo biedt nu 3 percelen aan voor natuurpacht.

Verandering van landbouw naar natuurbeheer

De percelen grond aan de Flevoweg worden langzaam veranderd van landbouw naar agrarisch natuurbeheer. Deze grond verbindt de gemeente aan de nabijgelegen natuurgebieden De Leemputten, Houtdorper-/Speulderveld en Ermelosche heide. Zo ontstaat er een groter gebied waar rekening wordt gehouden met dieren en planten in hun omgeving.

Er zitten voorwaarden aan het pachten van de grond

Er zijn voorwaarden om de grond te mogen pachten. Zo moet u in de directe omgeving wonen van het te pachten stuk grond. Ook moet het perceel worden gebruikt als kruidenrijk grasland. De periode van verpachting is drie jaar, met een mogelijkheid om het nog drie jaar te verlengen. De pachtovereenkomst die gebruikt wordt, is al in te zien.

Schrijf u op tijd in

U kunt zich tot en met 31 oktober 2023 inschrijven via het inschrijfformulier. Na deze termijn beoordeelt de gemeente de inschrijvingen op geschiktheid. In december 2023 ontvangt men de uitkomst van deze beoordeling per mail.

Inschrijven

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *