Ermelo en Harderwijk schakelen adviesbureau B&A in vanwege onderzoek naar jeugdhulp

De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben adviesbureau B&A ingeschakeld, vanwege een onderzoek naar de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp in beide gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie van de twee gemeenten. Jeugdhulp vormt samen met jeugdbescherming en jeugdreclassering een van de onderdelen van Jeugdzorg in Nederland. De Jeugdzorg in Nederland heeft betrekking op jongeren tot 18 jaar, maar kan verlengd worden tot 23 jaar. In 2015 kregen 380.000 jongen tot 23 jaar jeugdzorg, vorig jaar is dit aantal opgelopen tot maar liefst 428.000. De rekenkamercommissie wil naast een actuele status van de jeugdhulp in de twee gemeenten, ook de beide bestuursraden ondersteunen in de invulling van de rollen van volksvertegenwoordiging en kaderstelling en deze controleren. zodoende wil het grip krijgen op dit onderdeel van het sociaal domein en daarin richting kunnen geven. Alle bevindingen zullen uiteindelijk worden gebundeld in een eindadviesrapport per gemeente, met conclusies en aanbevelingen op maat. Eind 2020 zal het rapport vervolgens worden aangeboden aan de rekenkamercommissie.

, ,

Geef een reactie