Ermelo, Harderwijk en Putten tekenen intentieverklaring Veilig Buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Dat geldt ook in Ermelo, Harderwijk en Putten. Het buitengebied is groot, uitgestrekt en telt veel, vaak leegstaande, agrarische bestemmingen. Een groot aantal partijen hebben hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst in het kader van Veilig Buitengebied. Het doel van Veilig Buitengebied is gezamenlijk zorgen voor een veilig en leefbaar buitengebied waar criminele activiteiten zoveel mogelijk worden voorkomen, tijdig worden herkend en aangepakt.

Samen voor veiligheid
De verschillende partijen laten door de ondertekening zien dat zij zich gezamenlijk inzetten om onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. De drie gemeenten, LTO (land- en tuinbouworganisatie), de Omgevingsdienst Noord-Veluwe, het Waterschap, Wildbeheer (eenheid Veluwe Noordwest en eenheid Nijkerk e.o.) de Politie en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bundelen hiermee hun krachten. Het proces wordt begeleid door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. De samenwerking tussen deze (publieke en private) partijen vormt de basis voor de aanpak van het buitengebied. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Door informatie nog beter te delen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen.

Belang voor inwoners en ondernemers
Bedrijven en bewoners in de buitengebieden worden steeds vaker getroffen door criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines of dumping van chemisch afval. Hennepkwekerijen en xtc-labs steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal, al dan niet met gedwongen medewerking van de eigenaar. Door Veilig Buitengebied ontstaat beter zicht hierop en kan er effectiever worden ingegrepen om dit te voorkomen én aan te pakken.

Burgemeesters blij met gezamenlijke aanpak
De drie burgemeesters juichen de aanpak toe, en zien veel meerwaarde in het samen optrekken.

Burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik: “Ik ben ervan overtuigd dat deze gezamenlijke aanpak met de gemeente Ermelo en Putten ons slagvaardiger maakt in het werken aan een veilig buitengebied voor ondernemers, hun medewerkers en inwoners.“

Burgemeester Hans van Daalen, Ermelo: “Het buitengebied in Ermelo is prachtig en uitgestrekt. Om het voor alle bezoekers, inwoners en ondernemers veilig te houden is het belangrijk dat we onze krachten bundelen in de aanpak van criminaliteit. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er speelt, en kunnen we eerder ingrijpen en criminele activiteiten voorkomen of vroegtijdig de kop indrukken.”

Burgemeester Henk Lambooij van Putten: “De uitgestrektheid van het buitengebied maakt dat criminelen er vaak ongezien kunnen opereren. Er wordt steeds vaker wat gestolen. Ook treffen wij steeds meer hennepkwekerijen en xtc-laboratoria aan in voormalige boerenschuren. En er wordt het nodige gedumpt. Deze ontwikkelingen trekken zich niets aan van gemeentegrenzen. En dus is het goed dat wij de handen ineenslaan.”

Help mee voor een Veilig Buitengebied
Woont of onderneemt u in het buitengebied? Dan ontvangt u in de maand mei een brief met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt bij het bepalen van de volgende stappen en activiteiten in het proces. Met het invullen van de enquête helpt u mee criminaliteit tegen te gaan en de leefbaarheid te behouden en, waar nodig, te verbeteren.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *