Ermelo heft geheimhouding toch maar op

De gemeenteraad van Ermelo besloot na interne en externe kritiek een besloten vergadering over geheimhouding toch maar openbaar te houden. Regionaal dagblad De Stentor kreeg het voor elkaar in de gemeente Ermelo, nadat het de gemeente had gewezen op de uitzonderingsregels voor een besloten vergadering. Daarop koos de gemeente ervoor om de vergadering, met als onderwerp ‘geheimhouding’, toch openbaar te houden.

Omstreden windpark
Buiten de reguliere raads- en commissievergaderingen hield de gemeenteraad van Ermelo al enige tijd bijeenkomsten, waarvan de onderwerpen tot voor kort niet vooraf bekend werden gemaakt. Toen naar buitenkwam dat de raad in een van die bijeenkomsten achter gesloten deuren had gesproken met de gedeputeerde over een omstreden windpark, was de maat voor lokale partij één-Ermelo vol. De coalitiepartij besloot om zelf de agenda van deze bijeenkomsten te gaan publiceren. Vervolgens werden de bijeenkomsten wel aangekondigd, maar alsnog ‘besloten’ verklaard.

Alleen incidenteel
Zelfs een vergadering over ‘geheimhouding’ werd onlangs besloten verklaard, waarop één-Ermelo besloot deze vergadering te boycotten. De Stentor had eerder dit jaar een onderzoek laten doen naar vergaderen in achterkamertjes waar tot tweemaal toe Kamervragen over waren gesteld. Minister Bruins Slot liet toen weten dat enkel achter gesloten deuren mocht worden vergaderd als bijeenkomsten informeel en incidenteel zijn en er geen besluitvorming wordt voorbereid. Het dagblad wilde daarom de vergadering over geheimhouding alsnog bijwonen of een wettelijk gerechtvaardigde verklaring horen voor de beslotenheid. Die bleek er niet te zijn, erkende de gemeente, waarna de vergadering alsnog openbaar werd verklaard.

Transparant bestuur
Na afloop liet burgemeester Hans van Daalen aan De Stentor weten dat het vergadermodel wordt geëvalueerd. ‘Het is goed om dit nadrukkelijk aandacht te geven.’ Van Daalen beseft dat de besloten vergaderingen een ‘onduidelijk karakter’ hebben. ‘Ooit is het zo afgesproken en dit is hoe het al lang gaat’, zegt hij. ‘Langzamerhand rijst echter de vraag of het wel zo moet blijven.’ Sylvia Cools, hoofdredacteur van De Stentor, benadrukt het belang van openbaarheid van vergaderingen van de raad. Niet alleen omdat de wet het voorschrijft, maar ‘omdat we de overheid moeten kunnen controleren’. Dat geldt niet alleen voor de pers, maar ook voor inwoners, stelt ze in haar eigen krant. ‘Juist nu moeten gemeenten daarvan doordrongen zijn. Het vertrouwen in de overheid neemt verder af, terwijl de politiek spreekt over transparant bestuur. Voeg de daad bij het woord.’

Bronnen: Binnenlands Bestuur / dagblad de Stentor / gemeente Ermelo

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *