Ermelo / Putten: start Provinciaal Inpassingsplan windpark Horst en Telgt

Prowind, de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines in de gemeenten Ermelo en Putten. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.

Voor dit windpark gaat de provincie het Provinciaal Inpassingsplan voorbereiden. Dit gebeurt in goed overleg met gemeenten Ermelo en Putten. 

Provinciaal Inpassingsplan

In het Provinciaal Inpassingsplan komen de voorwaarden te staan voor het windpark. In de procedure worden in vergunningen richtlijnen en voorschriften opgenomen over onder andere geluid, slagschaduw en veiligheid. Ook komt er een volledig milieuonderzoek (milieueffectrapportage). In het milieuonderzoek komen allerlei zaken aan bod, zoals de invloed van het windpark op de natuur en de leefomgeving. 

Voorkeursalternatief

Naar verwachting kan het voorkeursalternatief in het najaar van 2022 worden vastgesteld. Daarna komt de volgende fase. Dan wordt het concept-inpassingsplan opgesteld en openbaar gemaakt. Iedereen kan hierop een reactie geven (zienswijze). De verwachting is dat Provinciale Staten in het voorjaar van 2023 een definitief besluit kan nemen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *