Extra uitdaging voor CNS-bestuur Nunspeet

Met het nieuwe schooljaar op komst is het bij veel scholen altijd een spannende tijd. Groep acht vertrekt, welke kinderen krijgen verlenging en hoeveel nieuwe aanmeldingen hebben zij voor volgend schooljaar? Voor het CNS-bestuur kwam daar nog een extra uitdaging bij, namelijk de verdeling van de beschikbare lokalen voor de Da Costa en de Immanuelschool. In een brief aan alle ouders deelt het bestuur mede, dat is gekozen voor de minst slechte oplossing en daar zijn niet alle ouders even blij mee.

Maandagavond 5 juni heeft het bestuur de ouders van de betreffende scholen uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Cor Vosselman, bestuurder van de CNS-scholen, vertelt: “Helaas is niet iedereen tevreden naar huis gegaan. Voor sommige ouders ontstaat een meer dan onhandige situatie, maar wij zien geen betere oplossing. Wij hopen dat de ouders begrijpen dat wij met deze keuze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Alle mogelijk scenario’s hebben de revue gepasseerd en ‘voors en tegens’ zijn tegen elkaar afgewogen. Ook de MR’s van beide scholen zijn hierin meegenomen. Dit is zogezegd, de best slechte oplossing, maar wel één waarbij wij kunnen garanderen goed onderwijs te kunnen blijven aanbieden, zoals men dat van ons gewend is.”

Situatie 2023 – 2024

De Immanuelschool aan de Winckelweg heeft ruimtegebrek en maakt al enige tijd gebruik van leegstaande lokalen van de vroegere openbare school aan Randweg. De Da Costaschool aan de Eeckelhagen heeft lokalen over. Bovendien er is een nieuwe speler bijgekomen, de Aventurijnschool van Stichting Florion, die ook in de school aan de Randweg huist. Zij hebben nu twee lokalen in gebruik, een voor de combigroep 1/2 en een voor hun kinderdagverblijf samen met de buitenschoolse opvang. Volgend schooljaar komt daar een derde lokaal bij voor uitbreiding groep 3. Volgens de wettelijke plicht, die de gemeente heeft, voldoet het aantal vierkante meters per leerling aan de norm, maar voor het komende schooljaar voor de CNS niet op de juiste locaties om tot een goede indeling te kunnen komen. Voor komend schooljaar 23-24 is nu door het CNS-bestuur gekozen voor:

– Gebouw aan de Randweg: groepen 4 t/m 8 van de Da Costaschool

– Gebouw aan de Eeckelhagen: groepen 1 t/m 3 van de Da Costaschool, alle triadegroepen en groepen 7 en 8 van de Immanuelschool

– Gebouw aan de Winckelweg: groepen 1 t/m 6 van de Immanuelschool

Toekomstvisie

Nu het schoolhuisvestingsprogramma voor de komende jaren eindelijk door de raad is goedgekeurd, kan er ook een visie voor de langere termijn worden gemaakt. Hierbij zullen de Petraschool en de Morgenster, die al voorbereidingen maken om per 1 augustus 2024 samen door te gaan en rond 2025/26 verhuizen naar het nieuwe IKC De Olijfboom in Nunspeet Oost. Voor de Da Costa en de Immanuelschool zou een samenwerking met een splitsing van een onderbouw- en een bovenbouwlocatie, een mogelijke oplossing kunnen zijn voor Nunspeet West, met mogelijk ook een samenwerking met kinderdagopvang en naschoolse opvang. Maar alle opties staan nog open.

Hoe kon deze situatie ontstaan?

Vroeger konden ouders, die voor een CNS-school kozen, niet zelf een keuze maken. De schoolkeuze was verbonden aan de wijk waarin men woonde. Zo konden besturen de verdeling van de leerlingen over de scholen enigszins sturen. Deze verplichte schoolkeuze is losgelaten en ouders mochten toen zelf kiezen. Heeft de Da Costa toen wat laten liggen en de Immanuel het veel te goed gedaan? Bovendien was er geen leerlingenstop, zodat de Immanuel vervolgens volledig uit zijn jasje groeide. Eerst met noodlokalen en later met de oudste groep(en) op de Randweg. Natuurlijk kan je ook de vraag stellen of een beginnende school met nog maar weinig leerlingen nu al over drie lokalen moet beschikken. Het betreffende schoolbestuur Florion verwijst naar de verplichting van een gemeente, ruimte beschikbaar te stellen aan een nieuwe school. In hoeverre kan de gemeente hier nog iets in betekenen? Bij navraag geeft wethouder Elskamp aan dat zij zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd in het schoolhuisvestingsprogramma. Daarin is afgesproken dat de besturen zelf de beschikbare ruimtes onderling verdelen. Al met al staat het CNS-bestuur voor een hele uitdaging.

Bron: RTV Nunspeet

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *