Financiële positie Ermelo onder druk

De financiële positie van de gemeente Ermelo is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Hierdoor was de vorige Programmabegroting 2019-2022 niet budgettair sluitend voor meerdere jaren. De belangrijkste redenen zijn:

afschaffing van de Precariobelasting
het hoge ambitieniveau van Ermelo
nieuw beleid
de hoeveelheid zogenaamde ‘pijplijnonderwerpen’ waar destijds nog geen prijskaartje aan was gehangen.

Het college van B&W startte hierop met een begrotingsdoorlichting en de raad ging over tot een Kerntakendiscussie (“wat voor gemeente willen we zijn”). Bij het maken van deze Programmabegroting heeft het college intensief ingezet op vermindering van budgettaire tekorten en verlaging van de bestaande taakstellingen, met name binnen het Sociaal Domein. Dit alles op basis van bestaand beleid, zoals vastgesteld door de raad. Op deze manier wil het college ervoor zorgen dat de nieuwe begroting de Kerntakendiscussie niet in de weg staat.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *