Fotograferen woningen Putten

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit is geregeld in de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De waarden worden jaarlijks vastgesteld en gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de waarden voor hun heffingen.
Hulpmiddelen bij de taxaties zijn onder andere bouwtekeningen, luchtfoto’s en foto’s van de voorzijde van panden, die u ook aantreft op het taxatieverslag.

De beschikbare foto’s zijn inmiddels al weer enkele jaren oud en niet altijd meer actueel door aan- of verbouw. Daarom worden de komende weken vele objecten opnieuw gefotografeerd. Momenteel worden alle woningen in de wijk Bijsteren gefotografeerd. Hierna zullen ook andere delen van Putten aan bod komen.

Een reactie op “Fotograferen woningen Putten

Geef een reactie