Gelderland gaat leegstand te lijf

Met Steengoed Benutten helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. In Apeldoorn wordt het leegstaande Kijkshoppand in de Hoofdstraat omgebouwd tot een fietsenstalling en energieloket. Provincie Gelderland stelt hiervoor een subsidie van €178.000 beschikbaar.
Het programma helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken in Gelderland. SteenGoed Benutten is maatwerk. De nieuwe invulling past in de toekomstvisie van het gebied en leidt niet tot leegstand op andere plekken.

Geef een reactie