Geluidsmaatregelen voor woningen langs het spoor in Harderwijk

ProRail heeft maatregelen bekend gemaakt om het geluid langs het spoor in Harderwijk te verminderen. Er kunnen raildempers aan het spoor worden geplaatst of geluidschermen. De maatregelen zijn genomen in het kader van de Wet milieubeheer. Door de maatregelen neemt het geluid in de woningen af tot binnen de wettelijke grenzen (geluidsanering). Opdrachtgever voor de maatregelen is het ministerie van I en W. Voor Harderwijk zijn de berekeningen nu klaar en is bekend welke maatregelen er nodig zijn. Huiseigenaren en bewoners kunnen via de website van ProRail zien of hun huis in aanmerking komt voor geluidsanering. Op deze website staat welke maatregelen zijn gepland en haalbaar zijn. ProRail stuurt de direct betrokkenen (huiseigenaren/bewoners) ook een brief.

Geplande maatregelen worden uitgevoerd na vaststelling saneringsplan
De maatregelen neemt Prorail op in een Regionaal Saneringsplan. Dit plan is over enkele maanden in te zien op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Indienen zienswijze
Inwoners van Harderwijk kunnen een zienswijze indienen als men het niet eens is met de inhoud van het saneringsplan. Daarna heeft men nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Pas nadat het saneringsplan definitief is vastgesteld, maakt ProRail de planning voor de bouwwerkzaamheden.

,

Geef een reactie