Gemeente Ermelo tekent intentieovereenkomst Smart Energie Hub naast A28

Gemeente Ermelo heeft de ambitie om naast de A28 een bedrijventerrein te ontwikkelen. Omdat het hebben van een infrastructuur voor energie en elektriciteit een voorwaarde is voor de ontwikkeling van dit project, hebben ze samen met Bedrijvenkring Ermelo, energiecoöperatie Veluwe-Energie en ontwikkelaar Prowind een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een Smart Energie Hub.

Ronald van Veen, wethouder duurzaamheid: ‘Door gebruik te maken van de netaansluiting van het toekomstige windpark Horst en Telgt, krijgt de Smart Energie Hub toegang tot een stabiele, duurzame energievoorziening. Met deze intentieovereenkomst zetten we een belangrijke stap om netcongestie te voorkomen en zorgen we voor energiebehoud in Ermelo.’

van links naar rechts: Herman Filippo – Veluwe Energie, Arap-John Tigchelaar – wethouder economie, Jan van Vliet – Veluwe energie, Thijs Afman – Prowind, Ronald van Veen – wethouder duurzaamheid, Reinald van Ommeren – Bedrijvenkring Ermelo, Heimen van Diest – Bedrijvenkring Ermelo

Stabiele, duurzame energievoorziening

De Smart Energie Hub naast de A28 kan bestaan uit het windpark, zonnepanelen op daken van bedrijven, een batterij voor opslag en een waterstofelektrolyser. De initiatiefnemers van windpark Horst en Telgt hebben reeds een contract met de netbeheerder voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarom wordt, momenteel op kosten van Prowind, voorzien in een elektriciteitskabel * tussen het windpark Horst en Telgt en onderstation Harderwijk. Dankzij een stroomcontract tussen het windpark, het bedrijventerrein Veldzicht en het toekomstige bedrijvenpark naast de A28 wordt het mogelijk om de lokaal opgewekte stroom tegen aantrekkelijke tarieven en voorwaarden te leveren.

Netcongestie zorgt voor wachtlijsten bedrijven

De huidige overbelasting van het elektriciteitsnetwerk zorgt sinds twee jaar voor lange wachtlijsten bij de netbeheerders. Het gaat hierbij om aanvragen voor nieuwe grootverbruik aansluitingen en verzwaringen van bestaande aansluitingen. Deze aanvragen kunnen niet voor 2029 worden opgelost. Ook is het de vraag of bedrijven na 2029, middels het reguliere elektriciteitsnetwerk, wel kunnen voorzien in de toenemende elektriciteits- en energiebehoefte.

Windpark Horst en Telgt

Veluwe-Energie en Prowind hebben een vergunningsaanvraag ingediend bij provincie Gelderland voor de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt met een beoogd vermogen van circa 45MW. Het Provinciaal Inpassingsplan wordt in juli 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Thijs Afman, Directeur Prowind: ‘We zoeken naar innovatieve oplossingen om de groene stroom van windpark Horst en Telgt zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor de op het bedrijventerrein Veldzicht gevestigde groot verbruikende bedrijven en de bedrijven die zich willen vestigen op het toekomstige bedrijventerrein naast de A28.’

* Beoogde kabel transporteert de opgewekte elektriciteit naar onderstation Harderwijk en betreft vooralsnog een eenrichtingskabel.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *