Gemeentebegroting nieuwe stijl Harderwijk

Wethouder Jeroen de Jong heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 november de begroting nieuwe stijl overhandigd aan Wilco Mazier, de voorzitter van de commissie die geadviseerd heeft over de begroting nieuwe stijl. Hij deed dat in een houten koffer met het logo van de gemeente Harderwijk.
De nieuwe begroting 2020-2023 is opgebouwd in programma’s. Dit is in overeenstemming met het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De wethouder gaf aan dat de nieuwe opzet van de begroting ook het sein is om tussentijdse rapportages verder te ontwikkelen.

Geef een reactie