Gemeenten Noord-Veluwe blijven krachten bundelen voor een duurzame regio

De gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem hebben ingestemd met de Regionale Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe CO2-reductie – Energietransitie 2023-2024. De samenwerkende gemeenten willen de komende jaren samen concrete projecten realiseren, die structureel bijdragen aan onder meer het verminderen van het energieverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie. Hierdoor vermindert de CO2 uitstoot, het gezamenlijke doel van alle gemeenten.

Iedere twee jaar stellen de gemeenten gezamenlijk een nieuwe samenwerkingsagenda op. Beerd Flier, wethouder van gemeente Oldebroek en voorzitter van deze regionale samenwerking op duurzaamheid: ‘We blijven samenwerken om grote regionale opgaven en projecten, zoals de regionale energiestrategie, het isolatieprogramma en de warmtetransitie, goed op te kunnen pakken. Daarnaast werken we ook integraal samen op andere beleidsterreinen, zoals economie en verkeer.’’

Over gemeentegrenzen heen

Een belangrijk doel van de samenwerking is om de opgaven die een grote ruimtelijke impact hebben (over gemeentegrenzen heen) met elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld over een windproject aan de gemeentegrens en ook de aansluiting daarvan op het energienetwerk. Door samen te werken zijn de partijen ook een sterke gesprekspartner in de afstemming met provincie en Rijk.

Voordelen

De samenwerking maakt het mogelijk dat elke gemeente met beperkte beschikbare capaciteit bredere doelen en plannen kan realiseren. Door het bundelen van middelen en projecten worden efficiency voordelen bereikt. Door deze samenwerking worden ervaringen uitgewisseld en kan er kennis gedeeld worden over bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen. Door de samenwerking worden zowel de gemeentelijke als de regionale doelstellingen bereikt.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *