Gemeenten Veluwe gaan voor samenwerking bedrijventerreinen

Op vrijdag 31 maart 2023 overhandigde wethouder Hugo Weidema van Ermelo aan gedeputeerde Peter Kerris een rapport over bedrijventerreinen in de regio. Hij deed dat met wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Heerde namens de gemeenten in de regio Noord Veluwe en de Kop van de Veluwe. In dit monitorrapport wordt periodiek inzicht gegeven hoe de bedrijventerreinen of werklocaties in de regio er voor staan

Wethouder Hugo Weidema van Ermelo overhandigt aan gedeputeerde Peter Kerris een rapport over bedrijventerreinen in de regio

Er is afgesproken om nog meer samen te werken in de regio

In een bestuurlijk overleg op Veluwse schaal is op 9 februari besloten de toekomst in te gaan met het motto ‘eenheid in geborgde verscheidenheid’. De gemeenten ontwikkelen voortaan hun bedrijventerreinenbeleid in twee regio’s – de ‘Kop van de Veluwe’ en ‘West Noord Veluwe’ maar stemmen de samenhang ervan in de Noord Veluwe wel af. Bij de samenwerking zijn naast de gemeenten Ermelo en Heerde ook de gemeenten Harderwijk, Putten, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem betrokken.

In de toekomst staan er een aantal uitdagingen voor deze regio te wachten

Er is sprake van tekorten aan kavels als er wordt uitgegaan van huidige verwachtingen en behoeften. Daarnaast spelen ook andere thema’s in de regio een rol, zoals circulariteit, duurzaamheid, parkmanagement, stikstof en woningbouw. Een aantal thema’s wordt al succesvol ingevuld door gemeenten. Naast deze ruimtevraagstukken wordt ook aandacht besteed aan opleiding en behoud van de lokale en regionale beroepsbevolking.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *