Gemeenteraad Ermelo beslist: besluit over aanpak bedrijventerrein uitgesteld

Na een lange discussie in de gemeenteraad van Ermelo is besloten dat het besluit over de definitieve aanpak van het bedrijventerrein Kerkdennen genomen wordt door de nieuwe gemeenteraad. Het college is opgedragen om eerst met de ondernemers te gaan praten. Bij deze vertrouwelijke gesprekken wordt de structuurvisie 2005 als uitgangspunt genomen. De uitkomsten van die gesprekken moeten vervolgens vertrouwelijk worden aangeboden aan de gemeenteraad en leiden tot het opstellen van een plan van aanpak. Het college komt in het voorjaar van 2018 met voorstellen om de maximum snelheid op de Herderlaan en de Kerkdennen te verlagen naar dertig kilometer per uur.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *