Gemeenteraad Nunspeet vergadert vanavond over aanbeveling nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Nunspeet doet vanavond, op voorstel van de vertrouwenscommissie, een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Nunspeet. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering die om 19.05 uur start.

De gemeenteraad komt die avond eerder al bij elkaar tijdens een besloten raadsvergadering. In deze besloten vergadering brengt de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad verslag uit over de sollicitatieprocedure. Daarin spreekt de commissie zich uit over de eerste en tweede voorkeurskandidaat voor het burgemeestersambt in Nunspeet. Daarna volgt er een geheime stemming waarmee de gemeenteraad definitief bepaalt wie zij aanbeveelt als nieuwe burgemeester. De naam van de door de raad aanbevolen kandidaat zal vervolgens bekend gemaakt worden in de openbare raadsvergadering.

De openbare raadsvergadering is bij te wonen in het gemeentehuis.

Verdere procedure
Na de aanbevelingsraad stuurt de gemeenteraad haar aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Wanneer de nieuwe burgemeester door de Kroon wordt benoemd, zal hij of zij voor een periode van zes jaar benoemd worden als burgemeester van Nunspeet. De installatie van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning zal plaatsvinden tijdens een buitengewone raadsvergadering op 15 juni a.s.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *