Groene Vlag voor Groevenbeek

Christelijk College Groevenbeek is sinds enkele jaren aangesloten bij Eco-Schools. Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee. De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van de zeven stappen werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna blijven scholen zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een audit (keuring) plaats om de Groene Vlag te houden.
De auditcommissie van Eco-Schools is tot de conclusie gekomen dat Groevenbeek alle 7 stappen succesvol heeft doorlopen. Maandag 7 oktober heeft een vertegenwoordiging van Eco-Schools de Groene Vlag overhandigd aan de schoolleiding. In het bijzijn van leerlingen en de ECO-raad werd de vlag in de vlaggenmast bij de hoofdingang gehesen. Deze uitreiking vond plaats op de eerste dag van de duurzaamheidsweek. Een week die georganiseerd is rondom de mondiale Dag van de Duurzaamheid op vrijdag 11 oktober.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *