Harderwijk: Koninklijke Onderscheiding voor Marcel Celie

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van de gemeente Harderwijk heeft op 31 maart aan de heer Marcel Celie een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Bij atletiekvereniging Athlos, waar diezelfde dag het 70-jarig jubileum gevierd werd, speldde de burgemeester hem de decoratie op. Marcel Celie is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Celie is de afgelopen 40 jaar toegewijd vrijwilliger geweest bij Athlos, in verschillende rollen. Zo was hij voorzitter (1990 – 1995), penningmeester (2013 – 2023), bestuursadviseur (2021 – 2023) en in de afgelopen decennia wedstrijdleider van o.a. Nederlands Kampioenschappen. Hij heeft zich ingezet om de vereniging duurzaam te maken. De vereniging is zelfvoorzienend in stroom. Er wordt nog gewerkt aan het gasloos maken van de verenigingslocatie. Zijn bestuurlijke kwaliteiten, toewijding en inzet zijn van grote betekenis voor de club met 700 leden.

Naast zijn werk als Generaal-Majoor bij het Regiment der Technische Troepen bij de Koninklijke Landmacht, was hij ook onderwijzer economie voor de eindexamenklassen van HAVO en VWO aan het Isendoorn college in Warnsveld. Gezien het lerarentekort is hij zich ook voor onderwijs blijven inzetten na zijn functioneel leeftijdsontslag bij Defensie in 2005.

Op andere fronten ingezet voor de samenleving

Behalve bij Athlos heeft de heer Celie zich ook op andere fronten ingezet voor de samenleving. Sinds 2019 vervult hij de functie van penningmeester bij de Stichting Steunfonds Willem Holtrop. Deze stichting beheert het geld voor het Willem Holtrop hospice dat hoogwaardige palliatieve zorg verleent aan ongeneeslijk zieken met een beperkte levensverwachting. Hij is een zeer betrokken en betrouwbare bestuurder die zich inzet voor een solide beleid dat zich richt op ondersteuning van de hospice voor de langere termijn.

De heer Celie is sinds 2015 voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht. Hij geeft, als één van de 7 bestuursleden, leiding aan 21 rayonhoofden. Het doel van de vereniging is collectieve en individuele belangenbehartiging van de 2200 leden. Saamhorigheid en collegialiteit zijn belangrijke waarden in deze vereniging.

Door in 2010 mee te schrijven aan het fusiedocument is de heer Celie ook voor kerken van betekenis geweest. Het doel van de fusie was om de verschillende zelfstandige parochies, waaronder Catharinaparochie te Harderwijk, tot één parochie te maken: de op te richten H. Norbertusparochie in Zuidelijk Flevoland. Na oprichting was hij een aantal jaren penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Norbertusparochie.

Zijn toewijding en gedrevenheid enerzijds en zijn bescheiden en betrouwbare karakter anderzijds, maken hem als mens even bewonderenswaardig als onvergetelijk.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *