Harderwijk onderzoekt realisatie 8 maatwerkwoningen ‘Harderwieker Huse’

Het College van B&W van Harderwijk heeft besloten de raad voor te stellen om haalbaarheid van 8 maatwerkwoningen op de locatie van de Parallelweg 7 in Harderwijk verder te onderzoeken. De komende maanden wordt samen met belanghebbenden gekeken hoe deze locatie het beste vorm gegeven kan worden.

Behoefte aan huisvesting voor mensen die niet in reguliere woningen passen
In Harderwijk en de regio is er een groep inwoners die, vaak door een combinatie van oorzaken of problemen, behoefte heeft aan een rustige woonplek waar zij zelf tot rust kunnen komen en, al dan niet met begeleiding, weer zelfstandig kunnen wonen. Veelal verblijven deze mensen nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken. Samen met IrisZorg gaat de gemeente onderzoeken of realisatie van 8 van dergelijke woonplekken aan de Parallelweg 7 realiseerbaar is. IrisZorg werkt samen met zorgaanbieders EBC Zorg ,Stichting Ontmoeting en de GGD.

Positieve ervaringen met maatwerkwoningen in projecten in andere gemeenten
In ons land zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met het van oorsprong Deense concept ‘Skeave Huse’. Daarmee worden kleine, eenvoudige vrijstaande woningen bedoeld met eigen keuken, sanitair en buitenruimte die in een prikkelarme omgeving staan. Mensen komen hier letterlijk tot rust en worden ook met rust gelaten, hetgeen de overlast door afwijkend woongedrag in de praktijk veelal doet verdwijnen. De ervaringen in het land zijn (bijzonder) positief in dit opzicht.

In het najaar besluit de raad definitief over de locatie
In de woonvisie wordt ingezet op een Harderwijkse variant van deze woningen (maatwerkwoningen). Op de locatie is ook ruimte voor een beheersunit als er 8 woningen komen. Iriszorg kan zorgen voor 24/7 bereikbaarheid en een aanspreekpunt voor de buurt. De initiatiefnemers nodigen belanghebbenden uit mee te denken in de ontwikkeling van een buurtbeheercommissie. Dit traject wordt na de zomer opgestart. De direct omwonenden worden nog voor de zomer per brief geïnformeerd over het traject en de wijze waarop zij hierin worden betrokken. Kijk voor meer informatie op de pagina Maatwerkwoningen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *