Harderwijk: ontwikkeling de Harder gaat nieuwe fase in met komst pauzewoningen

Het college van B&W van Harderwijk werkt aan de tweede fase van de ontwikkeling op locatie de Harder. In het tweede appartementencomplex worden pauzewoningen beoogd. Voor de realisering van dit complex is een verklaring van geen bedenkingen nodig. De gemeente wil aansluiting houden bij haar woonvisie. In 2015 is toen gekozen voor doelgroepen arbeidsmigranten, statushouders en pauzewoningen. De initiatiefnemer nu kiest voor pauzewoningen (niet langer dan 2 jaar) en dus niet voor arbeidsmigranten en statushouders. De gemeente en ontwikkelaar zijn in gesprek over welke voorwaarden bij deze woningen horen. Na 10 jaar is de ontwikkelaar vrij om dat in de reguliere markt te verkopen of verhuren.

Er komt een overeenkomst om de afspraken verder uit te werken
Pauzewoningen zijn woningen die voor maximaal twee jaar aaneengesloten worden verhuurd aan mensen die bijvoorbeeld in scheiding liggen. De gemeente en de ontwikkelaar werken na het raadsbesluit de afspraken verder uit in een overeenkomst. Daar worden ook afspraken gemaakt over de invulling van het themacentrum en de supermarkten.

Gemeenteraad is nog eerst aan zet
Het voorstel wordt behandeld in de commissie ruimte en in de gemeenteraad. Daarna gaat de ontwerpverklaring zes weken ter inzage, waarbij ieder zijn of haar zienswijze kan inbrengen. De raad wordt verzocht uiteindelijk om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor realisatie van het tweede appartementencomplex op locatie De Harder.

,

Geef een reactie