Harderwijk opent noodfonds voor ondernemers

Harderwijk heeft een tijdelijk Noodfonds beschikbaar gesteld voor zelfstandig ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Tozo-regeling of Bijstand. Op www.meerinzicht.nl/noodfonds-harderwijk kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Aanvragen moeten voor 1 september zijn ingediend. De beschikbare middelen zijn beperkt. Zelfstandige ondernemers kunnen bij het noodfonds een lening aanvragen van ten hoogste 5.000 euro voor maximaal 2 jaar. Na twee jaar moet de lening rentevrij worden terugbetaald.

Om voor een lening uit het fonds in aanmerking te komen moeten ondernemers in ieder geval:

In de gemeente Harderwijk wonen;
Niet meer dan 10.000 euro aan liquide middelen hebben (zowel in onderneming als privé);
Niet in aanmerking kunnen komen voor een TOZO-uitkering of TOZO-krediet;
Financiële problemen hebben die aantoonbaar het gevolg zijn van de corona maatregelen;
De volledige eisen om in aanmerking te komen voor een lening staan opgenomen in de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandige ondernemers gemeente Harderwijk’.

Met het noodfonds voor ondernemers wil de gemeente Harderwijker ondernemers helpen extra liquiditeit te verkrijgen en daarmee de kans op voortbestaan vergroten.

,

Geef een reactie