Harderwijk opent noodfonds voor ondernemers

Harderwijk heeft een tijdelijk Noodfonds beschikbaar gesteld voor zelfstandig ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Tozo-regeling of Bijstand. Op www.meerinzicht.nl/noodfonds-harderwijk kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Aanvragen moeten voor 1 september zijn ingediend. De beschikbare middelen zijn beperkt. Zelfstandige ondernemers kunnen bij het noodfonds een lening aanvragen van ten hoogste 5.000 euro voor maximaal 2 jaar. Na twee jaar moet de lening rentevrij worden terugbetaald.

Om voor een lening uit het fonds in aanmerking te komen moeten ondernemers in ieder geval:

In de gemeente Harderwijk wonen;
Niet meer dan 10.000 euro aan liquide middelen hebben (zowel in onderneming als privé);
Niet in aanmerking kunnen komen voor een TOZO-uitkering of TOZO-krediet;
Financiële problemen hebben die aantoonbaar het gevolg zijn van de corona maatregelen;
De volledige eisen om in aanmerking te komen voor een lening staan opgenomen in de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandige ondernemers gemeente Harderwijk’.

Met het noodfonds voor ondernemers wil de gemeente Harderwijker ondernemers helpen extra liquiditeit te verkrijgen en daarmee de kans op voortbestaan vergroten.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *