Harderwijk organiseert stadsgesprek over aardgasvrije woonwijken

De gemeente Harderwijk organiseert op dinsdag 29 januari een stadsgesprek over aardgasvrije woonwijken. De Nederlandse overheid heeft besloten dat woonwijken voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit betekent dat ook gemeente Harderwijk de opdracht heeft om hiermee aan de slag te gaan. De overgang naar aardgasvrij wonen is een ingrijpende ontwikkeling, langdurig traject en heeft een groot effect op de directe leefomgeving. Om tot een goede aanpak van de overgang naar aardgasvrije woonwijken te komen wil de gemeente in gesprek met de inwoners. Voor dit stadsgesprek worden alle belangstellende inwoners in Harderwijk en Hierden uitgenodigd. Na een korte inleiding, kan men per wijk met elkaar in gesprek onder leiding van een bewoner uit de eigen wijk. Tijdens de gesprekken worden gedachten en ideeën met elkaar uitgewisseld over welke mogelijkheden, kansen en aandachtspunten er zijn in de wijk.

De gemeente Harderwijk werkt samen met de woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en de netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura en energieloket Veluwe Duurzaam. De avond start om 19:30 uur bij Christelijk College Nassau Veluwe, Stationsstraat 26 in Harderwijk.

,

Geef een reactie