Harderwijk start met VoorzieningenWijzer voor snelle en juiste hulp

Vrijwilligers van Zorgdat en Stimenz gebruiken de VoorzieningenWijzer bij nieuwe aanvragen voor bijstandsuitkeringen, nieuwe huurders en bij klanten die voorgedragen worden door overige betrokken organisaties. Een vrijwilliger doet een uitgebreide check voor de (vaste) lasten, zoals toeslagen, minimaregelingen, energiecontract en zorgverzekering. Vervolgens wordt een gericht advies gegeven om kosten te besparen en op deze manier financiële winst te behalen. Als de deelnemer het wil, helpt de vrijwilliger ook mee om het geadviseerde ook direct te regelen. Via het Financieel Trefpunt wordt het advies opgepakt en eventueel gekeken naar andere mogelijkheden van ondersteuning.

Het inzicht in beschikbare en passende voorzieningen wordt verbeterd. Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen gebruik van deze steunmaatregelen. Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak op kunnen maken en hebben ze bovendien de rust niet zich daar in te verdiepen. Met als gevolg:

97% maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen.
74% heeft geen passende zorgverzekering.
31% is beter af met een ander energiecontract.
7% weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen.

Het belangrijkste effect is dat de deelnemer zijn financiële basis weer op orde heeft. Een huishouden krijgt gemiddeld € 500,- per jaar meer te besteden door het advies van de VoorzieningenWijzer op te volgen. Het advies geeft mensen rust en overzicht en daarmee ook meer ruimte om actief mee te doen aan hun omgeving.

Geef een reactie