Harderwijk start proef met vuurwerkvrije zones

De gemeente Harderwijk houdt een proef met vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling. Er komt een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving. Daarnaast gaat de gemeente op verzoek van eigenaren van publieksgebouwen verplichte vuurwerkvrije zones aanwijzen.

Het besluit komt voort uit de motie ‘Aanpak vuurwerkoverlast’. Vuurwerkvrije zones zijn zones waarbinnen geen vuurwerk afgestoken mag worden. Ze zijn bedoeld om de overlast veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk binnen die zone terug te dringen of om onveilige situaties te voorkomen.

Inwoners kunnen zelf een ‘vrijwillig vuurwerkvrij gebied’ aanvragen bij de gemeente. Dit houdt in dat bewoners met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken in hun straat of rondom een pleintje, speeltuin of park. De bewoners handhaven zelf door eigen verantwoordelijkheid te nemen en elkaar durven aan te spreken. De gemeente faciliteert met borden en posters die de zone markeren als vuurwerkvrij. Het aanvragen van een vrijwillige vuurwerkvrije zone kan van oktober tot 1 december 2019. Bij voldoende draagvlak vanuit medebewoners, worden initiatieven gefaciliteerd door de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *