Harderwijk wil meer statushouders aan het werk

Het college van B&W van Harderwijk heeft besloten te starten met een proef voltijd inburgeringstraject voor statushouders. Het traject biedt deelnemers de mogelijkheid om binnen een jaar het inburgeringsexamen te halen. Aanleiding is dat er te weinig statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfstatus, aan het werk zijn. “En daarom wil het college actievere maatregelen hiervoor nemen”, aldus wethouder Christianne van der Wal. “Als we zelf een taal willen leren dan kan dat bijvoorbeeld door een paar weken lang alleen maar bezig te zijn met het leren van die taal. Dat is de snelste manier. Datzelfde wil ik graag toepassen voor statushouders.”

Inhoud traject
Het traject bestaat uit onder andere tien maanden lang intensief taalonderwijs bij het Landstede Start College. In de eerste fase van het traject krijgen deelnemers vier dagen per week taal in plaats van de drie halve dagen, zoals het nu vaak gebeurt. In de tweede fase is er naast taal veel aandacht voor het opdoen van ervaring via werkervarings -en stageplekken. Die werkervaring is gericht op maatwerk.

Ervaringen
De afgelopen tijd heeft de gemeente Harderwijk statushouders naast het inburgeringstraject actief begeleid richting werk. Werkgevers willen in het algemeen graag een statushouder een baan aanbieden, maar gebrek aan taalkennis is vaak een belemmering te communiceren op de werkvloer. Het luisteren, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal is de basis om succesvol te integreren en te participeren in de Nederlandse samenleving.

Integrale aanpak
De gemeente wil starten met een proef. Daarin is naast intense verbetering van taalkennis ook aandacht voor de financiële stabiliteit van de statushouder, welzijn, gezondheid en maatschappelijke begeleiding. Dit gebeurt in samenwerking met VluchtelingenWerk Harderwijk. De gemeenten van de regio Noord Veluwe hebben het initiatief van Harderwijk omarmd.

Financiering
De proef wordt in Harderwijk gefinancierd uit de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om gemeenten te helpen bij het proces van integratie en participatie van statushouders.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *