Harderwijk zoekt burgerlid welstandscommissie

In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) zijn de voormalige welstandscommissie en de voormalige monumentencommissie samengevoegd. De CRK is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur van Harderwijk onder andere adviseert of aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan redelijke eisen van welstand. De commissie bestaat uit vier leden, te weten een welstandsdeskundige, een deskundige erfgoed/cultuurhistorie, een burgerlid en een vertegenwoordiger van de Oudheidkundige vereniging Herderewich.
Wegens beëindiging van de zittingstermijn zoekt men per 1 januari 2020 een nieuw Burgerlid.

Geef een reactie