Heroverwegingstraject Ermelo: college kiest voor behoedzaam scenario

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo heeft de begroting voor 2021 – 2024 heroverwogen. Hierbij heeft het college twee scenario’s uitgewerkt, een rigoureus en een behoedzaam scenario, waarbij het college kiest voor het laatste. Dat betekent dat er zo min mogelijk wordt gesneden in het voorzieningenniveau in Ermelo. Wethouder Vogelsang: “in deze bijzondere tijden vinden we het niet verantwoord om rigoureus te schrappen in het voorzieningenniveau.” Met dit behoedzaam scenario worden de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 budgettair sluitend gemaakt, maar blijft in 2024 een tekort van € 1,1 miljoen over.

Achtergrond
De raad en het college van b&w in Ermelo hebben samen de ambitie om deze raadsperiode de meerjarenbegroting weer structureel budgettair sluitend te maken. Bij de aanvang van deze collegeperiode (2018-2022) had Ermelo al grote financiële tekorten. Burgemeester en wethouders hebben de financiën op orde gebracht om de tekorten te verminderen. Inmiddels zijn daartoe al grote stappen gezet. Toch waren de begrotingsjaren vanaf 2022 nog niet volledig budgettair sluitend, een aanvullend Heroverwegingstraject is uitgevoerd, met als opdracht om voor € 2 miljoen aan bezuinigingen voor te stellen. Dit is alleen haalbaar met een rigoureus plan, waarin bezuinigd moet worden in het voorzieningenniveau van Ermelo. Denk aan bezuinigingen op bibliotheek, museum Het Pakhuis en het onderhoud van groen en wegen. Maar ook het afzeggen van een aantal grote geplande investeringen, zoals de bouw van het zwembad.

Streven naar evenwicht voorzieningenniveau en lastendruk
Echter stond het college voor een moeilijke keuze. Moet in de huidige tijd met de coronacrisis die al onrustig en onzeker genoeg is wel over gegaan worden tot het bezuinigen op voorzieningen of moet de gemeente juist kiezen voor investeren? En blijft er nog wel evenwicht tussen het voorzieningenniveau en de lastendruk in Ermelo? Het college heeft daarom een behoedzaam scenario uitgewerkt in de nota Heroverwegingstraject. Enkele highlights zijn: afschaffen schoolzwemmen en (gedeeltelijk) afschaffen muziekonderwijs en het verminderen van uitgaven voor cultuureducatie.

Het college heeft de plannen aangeboden aan de raad en zij moeten dit jaar een keuze maken. Wil de raad wel verder met bezuinigen dan kan gekozen worden uit de rigoureuze variant.

,

Geef een reactie