Hulp Leergeld Randmeren bij gebrek aan computer voor thuisonderwijs

Veel scholen zijn op dit moment bezig om het mogelijk te maken dat kinderen thuis onderwijs kunnen volgen. Niet alle gezinnen hebben thuis een laptop of pc. En dat leidt tot achterstand van een behoorlijke groep kinderen. De school en de gemeente zijn in de eerste plaats verantwoordelijk. Maar dat lukt misschien niet altijd. Dan kan Leergeld Randmeren misschien hulp bieden.

Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen tot 18 jaar? En beschikt u niet over een laptop of pc? Dan kunt u een aanvraag indienen voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en kinderen van het middelbaar onderwijs. Stuur een e-mail naar harderwijk@leergeldrandmeren.nl. De coördinator van de gemeente Harderwijk behandelt de aanvraag en neemt vervolgens contact met u op.

Geef een reactie