Informatieavond Centrumplan Putten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten nodigt inwoners uit voor de informatieavond over het Centrumplan Putten op dinsdag 9 april om 19.30 uur in Stroud, Brinkstraat 91. Tijdens de informatieavond presenteert de gemeente de contouren van het geactualiseerde verkeerscirculatieplan, het ontwerp voor het Fontanusplein en het Kerkplein en het ontwerp voor het kernwinkelgebied: de (Verlengde) Dorpsstraat en de Kerkstraat. Aansluitend krijgen aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week het Centrumplan Putten vastgesteld. Hier is een intensief traject van overleg met alle betrokkenen aan voorafgegaan. Met de uitvoering van het Centrumplan Putten is € 4 miljoen gemoeid. Meer informatie op de website van de gemeente Putten. Illustratie: gemeente Putten.

,

Geef een reactie