Informatieavond nieuw Meerjarenplan Sociaal Domein

De gemeente Putten werkt voor de komende jaren aan een nieuw plan voor het sociaal domein. Het Meerjarenplan Sociaal Domein omvat het beleid voor de thema’s jeugd, sport, werk en inkomen, onderwijs, vrijwilligerswerk, mantelzorg, welzijn, enzovoort. Kortom: het Sociaal Domein is iets wat iedere inwoner van Putten raakt.

De informatieavond over het nieuwe Meerjarenplan Sociaal Domein is op woensdag 13 februari van 19.00 tot 21.00 uur in De Aker aan het Fontanusplein 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *