Informatiebijeenkomst ondernemersfonds Harderwijk

Het bestuur van de Bedrijvenkring Harderwijk en de ‘Initiatiefgroep Ondernemersfonds Harderwijk’ nodigt alle ondernemers gevestigd in de gemeente Harderwijk uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijke start van een gemeentebreed Ondernemersfonds/Investeringsfonds in de gemeente Harderwijk vanaf het jaar 2021.

Een Ondernemersfonds is een constructie voor en door ondernemers en vastgoedeigenaren met als doel investeringen die gezamenlijk als wens worden geformuleerd. Er wordt een gebied aangewezen (in het voorstel de gemeentegrens) waarbinnen alle ondernemers en vastgoedeigenaren mee investeren in de aantrekkelijkheid ervan. Let op: woningen zijn uitgesloten. Verder doet iedereen mee: detailhandel, horeca, industrie, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen etc. Een Ondernemersfonds is een middel om een financiële positie en een structuur te creëren die ondernemers en vastgoedeigenaren in staat stelt om eigen plannen te maken voor versterking van de aantrekkelijkheid van de gemeente. Hiermee worden activiteiten en maatregelen in het algemeen belang van ondernemers en vastgoedeigenaren in gang gezet die anders niet georganiseerd zouden worden.

Wanneer het investeringsfonds een feit is, ontvangen alle ondernemers en vastgoedeigenaren, zijnde niet-woningen conform de OZB-administratie van de gemeente, jaarlijks een aanslag voor een opslag op de OZB-belasting. De gemeente keert de opbrengst als subsidie uit aan een nog op te richten stichting die een afspiegeling vormt van de sectoren die betalen.

De komende periode wordt in de gemeente het draagvlak onderzocht en gewerkt aan een programma met een meerjarenbegroting. Om zoveel mogelijk input te verzamelen en iedereen goed te informeren worden in het najaar door de initiatiefgroep op verschillende momenten op voor verschillende bloedgroepen informatiesessies georganiseerd.

Op 10 december van 15:30 tot 17:00 uur (inloop 15:15 uur) wordt door de initiatiefgroep in de betonzaal op het Bouw- & Infra Park (adres: Ceintuurbaan 2) een informatiebijeenkomst gehouden voor ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst wordt door Stefan van Aarle van het bureau StadsKracht een toelichting gegeven.

Geef een reactie