Inpassingsplan windpark Horst en Telgt Ermelo – Putten vastgesteld

Provinciale Staten van Gelderland hebben het inpassingsplan voor het windpark Horst en Telgt gewijzigd vastgesteld. Dit maakt de bouw van 5 windturbines mogelijk, langs de A28 bij Ermelo en Putten. Ook zijn er vergunningen verleend. Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, een natuurvergunning en een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Het plan maakt de bouw van 5 windturbines langs de A28 bij Ermelo en Putten mogelijk. De verwachte jaarlijkse energieopbrengst van 80 GWh draagt bij aan het energiedoel in de regio Noord-Veluwe. Dit staat gelijk aan het jaarlijks energiegebruik van ongeveer 30.000 huishoudens.

Zienswijze
In het ontwerp inpassingsplan was eerder ruimte voor de bouw van 5 + 2 windturbines onder voorwaarden. Naar aanleiding van zienswijzen stelden Gedeputeerde Staten voor dat alleen een opstelling van 5 turbines landschappelijk en maatschappelijk acceptabel is. Provinciale Staten stemden in met het voorstel en stelden het inpassingsplan voor 5 windturbines definitief vast.

Beroepstermijn start 12 juli
Van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 22 augustus 2024 kan op alle besluiten voor het windpark een beroep worden ingediend. Via een beroep kan men aangegeven als men het niet eens is met dit besluit.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *