Integrale lening toekomstbestendig wonen

De gemeenteraad van Ermelo is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van de integrale lening toekomstbestendig wonen. Deze leningsmogelijkheid, die nu samen met de provincie Gelderland wordt aangeboden, is een vervanging van de bestaande duurzaamheidslening en de invoering van de geplande blijverslening.
De lening is bedoeld voor de financiering van duurzaamheidsvoorzieningen in woningen, zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, asbestsanering, etc. Daarnaast kan het gebruikt worden om woningen aan te passen om langer in de woning te kunnen wonen.
Voor verenigingen, stichtingen en VvE’s blijft de Stimuleringslening beschikbaar en voor bedrijven en ondernemingen de landelijke Energiebespaarlening.

Geef een reactie