Inwoners, eigenaren en ondernemers Zeewolde ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen

Inwoners, eigenaren en ondernemers van de gemeente Zeewolde ontvangen in februari een aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Deze organisatie regelt de belastingzaken voor de gemeente. De aanslag gemeentelijke belastingen wordt per post verstuurd. Heeft men aangegeven de post digitaal te willen ontvangen, dan ontvangt men de aanslag alleen in de berichtenbox op MijnOverheid.nl

De aanslag is ook te vinden via de digitale belastingbalie van Meerinzicht. Via de belastingbalie kan men gemeentelijke belastingzaken inzien en regelen.

In het afgelopen jaar is de WOZ-waarde voor de gemeente Zeewolde gemiddeld met 7,3% gestegen. Overigens gaat het hier om een gemiddelde, de stijging van een woning kan hiervan afwijken. Daarbij zijn wel verschillen per marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op de WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt men voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het gaat hierbij om een vast bedrag per jaar. Dit bedrag is voor 2024 vastgesteld op € 325 (eenpersoonshuishouden) en €419 (meerpersoonshuishouden). Vorig jaar betaalde men €100 minder vanwege een eenmalige korting.

Riool- en waterzorgheffing

Iedereen die in Zeewolde gebruik maakt van een woning of bedrijfspand, betaalt mee aan de rioolheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het riool. Het gaat hierbij om een vast bedrag van € 151 per jaar.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *