Inwoners Putten scoren goed op afvalscheiding

De gemeente Putten doet het goed op het gebied van afvalscheiding. Per inwoner is het restafval 84 kilo per inwoner. Dit is laag in vergelijking met andere gemeenten. Van de 84 kilo is 69 kilo restafval en 15 kilo grof afval.

Afvalverwerker

De afvalverwerker wint veel grondstoffen terug. Dit komt door de verschillende nascheidingstechnieken. Hierdoor gaat de hoeveelheid afval van 69 kilo naar ongeveer 45 kilo restafval per inwoner. In 2025 wil Putten uitkomen op een landelijk doel van maximaal 30 kilo restafval per inwoner.

Sorteeranalyse

De sorteeranalyse verzamelt in een steekproef afvalzakken. Zo is precies te zien wat er in de afvalzakken zit. Uit de sorteeranalyse van 2021 kwam naar voren dat het huishoudelijk restafval per inwoner voor ruim 40% bestaat uit groente- en fruitafval en etensresten (GFE). Andere grondstoffen in het restafval zijn plastic, textiel, glas, papier en overige grondstoffen. De hoeveelheid echt restafval (wat in het restafval hoort) is maar 13 kilo van de 45 kilo. Door met elkaar de grondstoffen nóg beter van het restafval te scheiden, kan de hoeveelheid restafval verder verkleinen.  

Vragenlijst

In april 2022 heeft Putten aan inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het doel was om te achterhalen wat inwoners kan helpen om hun afval nog beter te scheiden. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat inwoners het in veel gevallen lastig vinden om keukenafval te scheiden. Het is vaak niet duidelijk welk afval in welke afvalstroom thuishoort. Het merendeel van de inwoners geeft aan geen behoefte te hebben om over te gaan naar een ander inzamelsysteem zoals microcontainers.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.