Is burgemeester Nunspeet koppig, is Helder Nunspeet halsstarrig en is wethouder integer?

In Nunspeet zorgt de discussie rond wethouder Jaap Groothuis ervoor, dat niet alleen politieke partijen,maar ook inwoners lijn recht tegenover elkaar komen te staan. Om nog maar te zwijgen van de houding van burgemeester Céline Blom van Nunspeet en burgerinitiatief Helder Nunspeet. De vragen die onder meer op tafel liggen zijn: is burgemeester Céline Blom van Nunspeet koppig? Is Helder Nunspeet halsstarrig? En is de wethouder nu wel of niet integer? Blom zegt tegenover dagblad de Stentor er niets voor te voelen om Helder Nunspeet de regels te laten bepalen rond integriteitsklachten over de wethouder. In het zwartboek vat het burgerinitiatief zestien lokale gronddossiers samen, waarin gemeentelijk handelen niet door de beugel zou kunnen. In die dossiers werden 128 integriteitsklachten over de wethouder geuit. Helder Nunspeet wil dat Blom extern onderzoek instelt en alle onderliggende stukken dan beschikbaar wil stellen. De burgemeester wil dat Helder Nunspeet eerst met feiten komt om beschuldigingen te onderbouwen. Om die impasse te doorbreken, stelde de actiegroep vorige week een compromis voor. Tijdens sessies van twee uur zouden in een of twee dossiers alle feiten moeten worden doorgenomen en besproken.

De burgemeester herhaalt haar eerdere eis dat Helder Nunspeet eerst met de feiten komt die de ‘aantijgingen’ aan het adres van de wethouder onderbouwen. Zodra dat in één of twee dossiers is gedaan, is ze bereid ‘vooronderzoek’ in te stellen, zegt Blom. Daarin wordt dan beoordeeld of er aanwijzingen zijn van niet integer bestuurlijk handelen en of integriteitsonderzoek daarom nodig is.

Onderwerpen die onder de rechter zijn – of hadden kunnen zijn – worden uitdrukkelijk niet meegenomen in het onderzoek, voegt ze eraan toe. Of Helder Nunspeet alsnog ingaat op Bloms eisen is onbekend. Het burgerinitiatief zegt zich daar eerst op te willen beraden.

Integriteitsschendingen
Komende donderdag neemt de gemeenteraad al wel een besluit over een onderwerp dat alles te maken heeft met de zaken die Helder Nunspeet aanhangig maakte. De verwachting is dat de raad dan het ‘Protocol behandeling meldingen van vermoede integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers’ vaststelt. De lijn van dat stuk komt overeen met de manier waarop de burgemeester zich tot dusver heeft opgesteld met betrekking tot op het zwartboek. Onder meer staat erin dat ‘terughoudend met onnodige publiciteit’ moet worden omgegaan. Dat zou moeten voorkomen dat politici door publiciteit ten onrechte onder verdenking komen te staan en de geloofwaardigheid van de politiek wordt aangepast.

Aangifte bij de politie
Na het verschijnen van het zwartboek in april dreigde de burgemeester met juridische stappen, omdat Helder Nunspeet Groothuis’ goede naam publiekelijk door het slijk zou halen. Die mogelijkheid wordt nu ook in het protocol benoemd: als iemand een ‘valse beschuldiging’ doet richting een politiek ambtsdrager, kan de burgemeester aangifte doen bij de politie. De melder kan bovendien aansprakelijk worden gesteld voor de schade die deze ambtsdrager en de gemeente eventueel leiden. In haar brief van deze week aan Helder Nunspeet benadrukt Blom dit protocol als leidraad te gebruiken ‘bij ons handelen ten aanzien van uw beschuldigingen’.

Bronnen: dagblad de Stentor, Omroep Gelderland, Helder Nunspeet en gemeente Nunspeet.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *