Kapwerkzaamheden in bosgebieden Ermelo

In de gemeentelijke bossen in Ermelo worden vanaf eind januari bomen gekapt. Dit betreft een zogenaamde ‘dunning’, waarbij bomen worden gekapt die ziek zijn of andere bomen verdringen. Het doel hiervan is om de overblijvende bomen te helpen. De te kappen bomen zijn te herkennen aan de oranje stippen op de stam. Het kappen vindt plaats rondom de Staringlaan, de Haspel en aan de noordkant van de Leuvenumseweg. Inwoners kunnen overlast hebben van deze werkzaamheden, door slecht begaanbare of afgesloten paden.

Houtkap
De fijnsparren hebben door de droogte last van een klein kevertje: de letterzetter. Dit kevertje heeft veel bomen aangetast, de bomen zijn verzwakt en sterven uiteindelijk af. De aangetaste bomen worden weggehaald en geven zo de gezonde bomen meer kans op overleving. Ook worden een aantal douglassparren die zijn verzwakt gecontroleerd. Vooraf wordt het bos goed gecontroleerd op vogelnesten, mierenhopen en dierenholen. Op deze plekken worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Groeiruimte & verjonging
Ermelo wil in andere delen van het bos belangrijke bomen meer groeiruimte geven. Gebeurt dat niet, dan gaan belangrijke bomen kwijnen en sterven ze af door lichtgebrek. Voorbeelden van deze bomen zijn vliegdennen, bijzondere dikke sparren of knoestige eiken.

Proef met aangepaste routes
Bij dit soort werkzaamheden wordt gewerkt met grote en zware machines. Deze machines drukken tijdens het rijden door hun gewicht de open ruimtes in de bosbodem dicht. Deze bodemverdichting heeft negatieve gevolgen op het bodemleven en daarmee op de groei van bomen. Als proef is daarom in een deel van het bos een aantal vaste rijroutes gemaakt. De machines mogen niet van deze routes af. In de toekomst bekijkt Ermelo wat de invloed hiervan is op het bos.

,

Geef een reactie