Kinderen woonwijk Het Trefpunt Ermelo maken verkeersborden

Kinderen uit woonwijk Het Trefpunt in Ermelo hebben verkeersborden gemaakt. De jonge kunstenaars maakten tekeningen. Hiervan is vervolgens een echt verkeersbord gemaakt. Deze getekende borden moeten de automobilisten nog bewuster maken dat er veel kinderen spelen in deze jonge wijk.

Burgerinitiatief
Helaas zijn er altijd automobilisten die hun snelheid uit het oog verliezen en daarom heeft een aantal buurtbewoners contact met de gemeente gezocht. Samen hebben de partijen gekeken hoe automobilisten nog meer gewezen kunnen worden op de spelende kinderen in de wijk. De samenwerking tussen de bewoners en de gemeente heeft al 30km aanduidingen op het wegdek opgeleverd. In overleg met Veilig Verkeer Nederland hebben kinderen verkeersborden ontworpen die sinds afgelopen week op vier zichtbare plekken in de wijk zijn geplaatst. Foto: gemeente Ermelo.

,

Geef een reactie