Komende dinsdag inloopavond over gebiedsontwikkeling Brinkstraat Putten

De afgelopen periode heeft een stedenbouwkundig bureau diverse scenario’s uitgewerkt voor het gebied Brinkstraat in Putten. Het opstellen van een gebiedsvisie is het beginpunt van een verdere uitwerking van de herontwikkeling van dit deel van het centrum. Het college van B&W heeft voorkeur uitgesproken voor één van de scenario’s en hoort graag hoe inwoners daarover denken.

Invulling van de inloopavond
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente Putten en van stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons aanwezig om een toelichting te geven op de plannen en het proces. Wethouder Bertus Cornelissen, Ruimtelijke Ordening Bebouwde Kom, kan meer vertellen over de afwegingen die het college heeft gemaakt en hoort graag de reactie van inwoners daarop. De naar voren gebrachte reacties vormen input voor de verdere uitwerkingen en besluitvorming. Belangstellenden zijn dinsdag 2 juli tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in de trouwzaal van het gemeentehuis om een reactie te geven op het voorkeursscenario.

Achtergrondinformatie
De gemeente Putten heeft in 2023 stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons de opdracht gegeven om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor de omgeving Brinkstraat. Tegelijk is er samenhang met verschillende (her-)ontwikkelingsopgaven, zoals de bibliotheek aan de Brinkstraat en basisschool De Fontein.

Ontwikkelingen
Inmiddels is duidelijk dat de bibliotheek aan de Brinkstraat de komende tijd op dezelfde plek blijft. Ook is het vrijwel zeker dat basisschool De Fontein wordt verplaatst, zoals ook is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Dit plan is op 18 juni gepresenteerd aan commissie- en raadsleden en te vinden in het Raadsinformatiesysteem via putten.raadsinformatie.nl (zoekterm: U24238).

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *