Koninklijke onderscheiding voor ds. A. Jonker

Burgemeester H.A. Lambooij van Putten heeft een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt aan ds. A. (Andries) Jonker. Hij ontving de onderscheiding voor zijn inzet voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in de periode 1999-2019.

Ds. A. Jonker (65 jaar) heeft zich de afgelopen 20 jaar ten bate van de samenleving ingespannen en heeft ook anderen daartoe gestimuleerd. Vanaf de oprichting van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden heeft hij zich, naast zijn werk als fulltime predikant, in binnen- en buitenland (met name Israël) onafgebroken ingezet. Van 1999 tot en met 2012 als voorzitter en actieve vrijwilliger initiator en van 2013 tot maart 2019 als directeur.

Wat begon met 1 project in Jeruzalem groeide uit tot meer dan 25 projecten van uiteenlopende aard. Ds. Jonker ging regelmatig naar Israël voor het leggen van contacten. Om de bekendheid van de stichting in Nederland te vergroten organiseerde hij vele bijeenkomsten. Daarbij vertaalde hij zelf de sprekers uit Israël. Ook legde hij verbindingen met scholen om het gedachtegoed van de Messiasbelijdende Joden kenbaar te maken en dit heeft geleid tot verschillende contacten met de mensen in Israël. Als verbindende factor bouwde ds. Jonker een krachtig netwerk op.

Geef een reactie