Langdurig investeren in klimaat

GS hebben diverse moties die PS hebben aangenomen verwerkt in de begroting 2019. Met het initiatiefvoorstel klimaat en de motie langjarig investeren hebben PS klimaat uitdrukkelijk op de agenda gezet. Doel is de uitstoot van broeikasgassen in Gelderland met minimaal 55% te verlagen ten opzichte van 1990. GS stellen voor om tot en met 2029 €330 miljoen te gebruiken voor de uitwerking van de motie. GS zetten de opbrengsten van het provinciaal spaargeld hiervoor in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *