Lijsterbeslaan in Putterbos heet voortaan Boswachter Kieftpad

De Lijsterbeslaan in het Putterbos heet voortaan het Boswachter Kieftpad. Peter Kieft, die leefde van 1907 tot 1984, was een bekend en geliefd beheerder en toezichthouder in het Putterbos gedurende 54 jaar. Het nieuwe straatnaambord is onthuld in aanwezigheid van kinderen, klein- en achterkleinkinderen, leden van de straatnamencommissie en buurtbewoners. Peter Kieft wijdde zich plichtsgetrouw aan het beheer van het bos. Kieft stond bekend als iemand met een natuurlijk gezag. Bovendien was hij rijksveldwachter, waardoor er weinig houtdiefstal plaatsvond in zijn bossen en er ook bijna niet gestroopt werd. Met behulp van bosarbeiders maakte hij het Putterbos veel toegankelijker. Zo legde hij onder andere de Emmalaan, Wilhelminalaan, Julianalaan, Prins Hendrikweg, Driewegenweg, Berkenlaan, Lijsterbeslaan en de Grietweg aan. In de jaren ’60 realiseerde hij ook de eerste toeristische wandelroutes. Deze werden niet alleen gebruikt door toeristen, maar ook door kerkgangers tijdens het zondagse ‘kuieren’. Peter Kieft heeft ook bijzondere verdiensten gehad in de periode 1940-1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ving hij vluchtelingen op in zijn huis en in een schuilkelder op zijn erf. Omdat hij de functie van veldwachter had, mocht hij na spertijd de straat op. Zo kon hij vele plaatsgenoten helpen. Met het Boswachter Kieftpad wordt Peter Kieft op een bijzondere wijze herdacht als een man die van grote waarde is geweest voor de Puttense samenleving.

,

Geef een reactie