Luiers weer bij restafval

De proef van het gescheiden inzamelen van luiers in Putten is gestopt. Bij de start van deze proef was de verwachting dat de luiers op korte termijn gerecycled konden worden. Zo ver is het nog niet. De tarieven van de luierzakken waren gebaseerd op recycling, maar luiers worden momenteel als restafval verbrand. Een gescheiden inzameling met lage kosten is hierdoor niet langer haalbaar. De afvalverwerker is bezig om de luiers op termijn met nascheiding uit het restafval te kunnen halen.

Geef een reactie