Maatregelen gemeentelijke belastingen Ermelo

De coronacrisis heeft voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd o.a. voor ondernemers. Ook de gemeente Ermelo heeft gekeken wat ze kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Voor aanslagen die nog opgelegd moeten worden, vindt verzending niet eerder plaats dan 31 augustus.
Indien belastingplichtigen recht hebben op teruggaven worden die teruggaven verleend.
Dwanginvordering wordt stopgezet, invordering wordt aangehouden tot 31 augustus.
Diegenen waarvan de aanslag eerder vervalt kan de aanslag zonder kosten tot 31 augustus betalen.
Invorderingsrente wordt tot 31 augustus niet in rekening gebracht.
Indien belastingplichtigen hebben gekozen voor automatische incasso, loopt deze in principe gewoon door.
Indien na 31 augustus gespreide betaling (uitstel) noodzakelijk is, kan men hier een verzoek voor indienen.

Geef een reactie