Mantelzorgcompliment aanvragen

Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van € 100,00.

U kunt het Mantelzorgzorgcompliment aanvragen als u aan de volgende punten voldoet:

mantelzorg geleverd in 2019;
gedurende een periode van meer dan 3 maanden;
besloeg meer dan 8 uur per week;
het ging om onbetaalde zorg;
zorgvrager woont in Putten.

Speciale waardering

Dit jaar is er een speciale waardering voor jonge mantelzorgers (leeftijd 6 t/m 17 jaar), waarbij het compliment is opgedeeld in een geldbedrag en een leuke activiteit. Als u kiest voor de WCP-spaarkaart doet de winkeliersvereniging Putten (WCP) er dit jaar € 10,00 extra bovenop het bedrag als blijk van waardering voor de inzet.

Het mantelzorgcompliment is dan ook geen financiële vergoeding, maar een waardering vanuit de gemeente Putten voor alle onbetaalde hulp die mantelzorgers bieden in het dorp. Er kan één compliment per mantelzorger worden uitgekeerd.

Geef een reactie