Neerslagtekort neemt toe

Waterschap Vallei en Veluwe verwacht dat het neerslagtekort in de komende week opnieuw oploopt. Eerder stabiliseerde het neerslagtekort zich door koeler weer gecombineerd met regelmatige neerslag. Door het warme weer stijgt echter de verdamping en neemt het neerslagtekort opnieuw toe.

Het waterpeil in sloten, beken en kanalen zakt hierdoor en beken kunnen droogvallen. De grondwaterstand in het werkgebied is erg laag voor de tijd van het jaar. Dat leidt in het zuidelijk deel van het gebied tot het droogvallen van sprengkoppen. Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater blijft van kracht. Ondanks enkele overtredingen, wordt het verbod goed nageleefd.

Geef een reactie