Nieuw bestemmingsplan voor betere ruimtelijke kwaliteit Haspelstrook Ermelo

Een actueel bestemmingsplan voor de Haspelstrook in Ermelo is duidelijk, toegankelijk en werkbaar voor inwoners, ondernemers en de gemeente. Een nieuw kader leidt tot een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. Dit is het streven van het college van burgemeester en wethouders dat een einde moet maken aan een situatie waar ontstane werkelijkheid en bestemmingsplan al jaren botsen.

Voorwaarde voor nieuw bestemmingsplan was verplaatsingsonderzoek
Met het destijds vastgestelde bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 werd op verzoek van de provincie een aantal bedrijfspercelen buiten beschouwing gelaten. De provincie vond dat eerst onderzocht moest worden of verplaatsing van de bedrijven mogelijk was. Als dit niet mogelijk zou blijken, dan zou de provincie de voortzetting van de bedrijven op de huidige locatie accepteren en de gemeente hiervoor een aparte bestemmingsplanprocedure volgen. Inmiddels is duidelijk dat verplaatsing niet mogelijk is.

Verplaatsingsonderzoek vertraagde koninklijke route voor nieuw bestemmingsplan
Dat het allemaal veel te lang geduurd heeft, beaamt ook het college. Wethouder Klappe: “We hebben de koninklijke route willen lopen, want we waren in 2014 al voornemens om voor de genoemde percelen aan de Haspelstrook een aparte bestemmingsplanprocedure te volgen. Mede door het opgelegde onderzoek van de provincie naar mogelijke verplaatsing, kwam alles in een vertraging. De lange doorlooptijd bij de gemeente heeft daarin ook niet geholpen. Dat betreuren we, dat had echt anders gemoeten. In ieder geval sneller. We kunnen dat meer niet terugdraaien, maar wel nu oplossen en dat doen we met dit college.”

Handhaving door gemeente maar ook begrip voor elkaar
Afgelopen maanden heeft de gemeente gehandhaafd bij Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Dat heeft er toe geleid dat veel van de teveel opgeslagen pallets inmiddels verwijderd zijn. Wethouder Klappe: “Natuurlijk is het niemands intentie om een Ermelo’s bedrijf het ondernemen verder onmogelijk te maken, maar bedrijven moeten zich wel aan de wet houden. We hebben oog voor de belangen van iedereen in dit gebied die wij zorgvuldig zullen inventariseren bij het actualiseren van de Haspelstrook.”

Plannen ter goedkeuring naar gemeenteraad
Het college legt de plannen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt en alle vervolgstappen volgens plan verlopen, dan ligt er in het najaar van 2022 een nieuw bestemmingsplan.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *