Nieuwe maatregelen voor het Mosterdveen bij Nunspeet

Ooit was Mosterdveen een veengebied op de heide tussen Nunspeet en Vierhouten, rond een aantal vennen die konden ontstaan doordat een afsluitende bodemlaag ervoor zorgde dat het water niet wegzakte. In de 20e eeuw werd het een recreatieterrein. Dat recreatieterrein is in de 21e eeuw een stukje richting Vierhouten uitgebreid en aan de kant van het Mosterdveen ingekrompen. Het vrijgekomen gebied is daarna heringericht. Een nieuw onderzoek heeft geleid tot enkele maatregelen om het waterverlies in het gebied te verminderen en de natuurlijke doorstroming te optimaliseren.

Het Mosterdveen herbergt een schat aan zeldzame plantensoorten die kenmerkend zijn voor hoog-veengebieden. En het is de thuisbasis van de grootste en enige gezonde populatie gevlekte witsnuitlibellen op de Veluwe. In een voortdurende inspanning om dit kostbare natuurgebied te behouden en te verbeteren, heeft de gemeente een externe partij de opdracht gegeven om de huidige staat van het Mosterdveen te onderzoeken; een onderzoek in lijn met het provinciale herstelprogramma Vennen en Venen dat werd vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De maatregelen

Het onderzoek heeft geleid tot enkele maatregelen om het waterverlies in het gebied te verminderen en de natuurlijke doorstroming te optimaliseren. De belangrijkste maatregelen zijn:

• Terugzetten van de bosrand langs een aantal vennen: ongeveer 4 hectare aan bosranden wordt teruggezet, zodat er minder water onttrokken wordt van het ven.

• Geleidelijke omvorming van naaldbos naar loofbos: op de hoger gelegen flanken wordt naaldbos omgezet naar loofbos met inheemse boomsoorten. Dit draagt bij aan het verminderen van waterverdamping.

• Verondiepen of afdammen van enkele greppels: restanten van greppels worden aangepakt om de doorstroming te verbeteren.

• Verlagingen aanbrengen waar opgevulde greppels boven maaiveld uitkomen: hierdoor wordt de natuurlijke doorstroming hersteld.

• Aanleg van vlonderpaden: voor wandelaars worden vlonderpaden aangelegd om hen te laten genieten van het gebied zonder verstoring van de natuur. Voor mountainbikers wordt een alternatieve route aangeboden om het kwetsbare gebied te ontzien.

Zone C

Het Mosterdveen valt onder Zone C van het provinciale recreatiezoneringsplan, wat betekent dat het is aangewezen als een rustig gebied met extensief recreatief medegebruik. Dit zorgt ervoor dat de natuur en de Natura 2000-soorten kunnen gedijen. We streven ernaar om het Mosterdveen te behouden als een waardevol natuurlijk erfgoed dat voor de toekomstige generaties wordt bewaard. Wij hopen volgend jaar te kunnen starten met de uitvoering van de maatregelen.

Bron: RTV Nunspeet

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *