Nijkerk: CDA, PRO21 en VVD presenteren coalitieakkoord

CDA, PRO21 en VVD hebben een akkoord bereikt over de komende bestuursperiode. De titel van het coalitieakkoord luidt ‘Samen wonen, samen werken, samen leven’. De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen hebben de plannen voor de periode 2022-2026 maandagmiddag bekendgemaakt. 

Enkele hoofdpunten uit het coalitieakkoord

  • De partijen zetten in op betaalbare woningen voor onze inwoners. Voor jong, oud, gezinnen en alleenstaanden. Dit door het bijbouwen van huizen, het bevorderen van de doorstroom en creatieve woonoplossingen. 
  • Er wordt gewerkt aan een open en transparante bestuurscultuur. Het werk als gemeente gebeurt zo veel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden.
  • De partijen maken zich hard voor een inclusieve en gastvrije gemeente, waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen.
  • De partijen zetten zich in voor beschikbare en betaalbare zorg voor onze inwoners. Hierbij proberen ze de zorgvraag zoveel mogelijk te voorkomen: voorkomen is beter dan genezen. 
  • Het nieuwe college wil de gemeente op een goede manier doorgeven aan kinderen en kleinkinderen, daarom verduurzamen de partijen naar eigen zeggen verstandig.

Reacties fractievoorzitters

In zijn reactie op het coalitieakkoord zegt CDA-fractievoorzitter Matthias Blankesteijn: “Het CDA is trots op dit akkoord. De ambities zijn groot: zo maken we onder andere werk van betaalbare woningbouw, verstandig verduurzamen en het beschikbaar en betaalbaar houden van zorg voor onze inwoners. Ambities waarmee we stappen zetten naar een nog mooiere gemeente!”

Irene Moes, fractievoorzitter van PRO21: “Er ligt een mooi akkoord, dat goed aansluit bij de kernwaarden van PRO21. Samen, open, dichtbij en toekomstgericht. Ik wil graag alle inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen uitnodigen om samen met ons aan de slag te gaan. Zodat wij in 2026 een nog mooiere en betere gemeente Nijkerk zijn.”

VVD-Fractievoorzitter Niels Staal: “We hebben ervoor gekozen om in het akkoord niet alles dicht te regelen en ruimte te bewaren voor de gehele raad en onze inwoners bij het concreet invullen van het programma voor de komende jaren. Dat past wat de VVD betreft bij deze tijd, die vraagt om flexibiliteit en een open, moderne bestuurscultuur. We kijken ernaar uit om met deze coalitie verder te bouwen aan Nijkerk.”

Het nieuwe college

Het college van Nijkerk telt naast burgemeester Gerard Renkema vier wethouders. Esther Heutink-Wenderich wordt namens het CDA wethouder. In haar portefeuille ligt de nadruk op wonen en ruimtelijke ordening. De afgelopen vier jaar was zij wethouder in de gemeente Enkhuizen, de vier jaar daarvoor in de gemeente Ermelo. 

René Windhouwer vervult voor het CDA de tweede wethouderszetel. Hij was al eerder wethouder in Nijkerk, in de periode 2010-2015). De laatste vier jaar werkte hij bij de NS. In zijn portefeuille zijn jeugd, duurzaamheid en klimaat, en mobiliteit belangrijke aandachtspunten. 

Voor PRO21 wordt Audrey Rohen wethouder. Zij brengt meer dan 25 jaar ervaring mee in het publieke domein. Zij adviseerde gemeenten, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen bij het realiseren van hun samenwerkingsopgaven. In haar portefeuille zit onder meer financiën, diversiteit, sport, zorg en welzijn.

Tot slot wethouder Mariëlle Broekman-van der Pers. Zij wordt wethouder voor de VVD en heeft deze positie ook in het vorige college vervuld. Economie, werk en inkomen, onderwijs en inburgering zijn enkele belangrijke aandachtspunten in haar portefeuille. Nieuw in haar portefeuille zijn de onderdelen cultuur en erfgoed.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.